สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อะไรคือวิธีการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกัน