สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องเรย์มอนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงขายร้อนในไมล์