สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปทานเหล็กที่เกาะอยู่ในนิวซีแลนด์