สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายชื่อผู้อาวุโสถ่านหินของอินเดียสำหรับผู้บริหาร