สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบดและคัดกรองพืชที่ไม่สมบูรณ์แบบอิตาลี