สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คัดกรองโรงโม่แร่เหล็กตันต่อชั่วโมง