สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทโรงงานกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศที่บดในซาอุดิอาระเบีย