สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลักษณนามเครื่องซักผ้าทราย