สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตการทำเหมืองแร่แรงเหวี่ยงปั๊มสารละลาย