สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรย์มอนด์ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด