สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามบดใช้และขั้นตอนการบำรุงรักษา