สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรก่อสร้างมูลนิธิ