สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการปรับแต่งการเผาแร่เหล็กของอินโดนีเซีย