สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาสถานีกรามมือถือล้อในรายการอินเดีย