สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดมะพร้าวสำหรับชั่วโมงเร่งด่วนพิเศษ