สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินควอตซ์ที่ใช้ในการมุงหลังคา