สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายพานลำเลียงแบบพิเศษสำหรับโรงถลุงเหล็ก