สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงเรียนน้ำร้อนสูญญากาศท่อน้ำหม้อน้ำ