สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องเครื่องเครื่องเป่าและ