สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผิวชุบโครเมี่ยมผ่านโรงสีม้วน