สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคำนวณการชาร์จสื่อของโรงงานปูนซีเมนต์