สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการทำประโยชน์ให้กับแร่เหล็ก