สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค้อนบดที่ไม่มีการใช้งานของอยู่ที่ไหน