สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเซลล์ลอยอยู่ในน้ำแรงดันไฟฟ้า