สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ซื้อโดยตรงของแร่เหล็กแร่