สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตเครื่องกลั่นทองอินเดียต้นทุน