สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เกรดอัตโนมัติและใหม่ราคาเครื่องในอินเดีย