สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตการขุดถ่านหินเป็นภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาอังกฤษ