สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาเริ่มต้นโรงงานปูนซีเมนต์