สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คนงานเหมืองขนาดเล็กตันต่อชั่วโมงเครื่องบด