สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผงที่ใช้ในการบดโรงสีคืออะไร