สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายซิลิกาสำหรับจำหน่ายเครื่องกรองทราย