สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกำเนิดไอน้ำเพลิงไหม้ก๊าซธรรมชาติ