สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแร่ทองคำอุปกรณ์ผู้ผลิตผู้จำหน่ายเครื่องส่งออกขาย