สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่แข่งของเม็ตส์ในรองเท้า