สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไฟฟ้าเชิงเส้นสั่นหน้าจอเครื่องแยก