สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การบำรุงรักษาเครื่องบดเรย์มอนด์มิลล์สำหรับอุตสาหกรรมยิปซั่ม