สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เอกสารทรัพยากรทางเทคนิคการฉุดลากและการรับประโยชน์จากเครื่องบดตะกั่ว