สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวมอเตอร์ลูกปืน