สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แมงกานีสนั้นถูกใช้อย่างไรในคั้น