สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สกรูเหมืองแร่เหล็กคั่นแม่เหล็กแม่เหล็กที่มีประโยชน์