สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประสิทธิภาพสูงความจุขนาดใหญ่โดโลไมต์แร่ค้อนบดเครื่อง