สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความเฉื่อยหินบดแบบพกพารุ่นติดตาม