สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์การขุดในแอฟริกาใต้เพื่อขาย