สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตมือถือหินแบรนด์ใหม่ที่ทำในประเทศจีน