สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไก่งวงโม่บดละเอียดเป็นพิเศษ