สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศจีนที่มีประสิทธิภาพสูงส่งออกอเมริกาใต้โรงงานลูกบอล