สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีซ่อมแซมบดการขุดนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์