สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างของและขากรรไกร