สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณภาพที่เหนือกว่าชิ้นส่วนเครื่องบดคอนกรีต